Komunikacijski trening


Komunikacijski trening sastavljen je od teorijskog i praktičnog dijela.

Teorijski dio dat će nam odgovore na pitanja

ŠTO je komunikacija - pri čemu ćemo posebnu pažnju posvetiti našoj percepciji i našim osjetilima, razumijevanju i prepoznavanju neverbalne, paraverbalne i verbalne neusklađenosti/usklađenosti, obrascima mišljenja i ponašanja i objektvnoj stvarnosti

o ČEMU tijek komunikacije ovisi - pri čemu ćemo posebnu pažnju posvetiti našim emocijama i motivacijama, otkriti pristajemo li na psihološke igre ili igramo igre u komunikaciji u kojoj zauzimamo određene uloge i kao najvažnije pažnju ćemo posvetiti našoj autonomiji.

 ZAŠTO
- s nekim osobama ulazimo lako u konkfliktnu situaciju
- nas komunikacija s nekim osobama često stavlja u osjećaj potlačene osobe
- pristajemo na manipulaciju
- nismo bili svjesni da se manipulira s nama
- nas neki ljudi često ljute, a jedva da su progovorili koju rečenicu
- neke ljude možemo slušati satima, a neke niti jednu minutu
- govor koji smo unaprijed pripremili ode u sasvim drugom smjeru kada ga treba realizirati
- nekim ljudima dozvoljavamo da nas vrijeđaju, verbalno ponižavaju (suptilno ili ne), emotivno ucjenjuju, stavljaju u osjećaj krivnje...
- nekim ljudima ne možemo dozvoliti ni najmanji propust već se obrušimo na njih kao da su skrivili ili proizveli ozbiljnu kataklizmu
- konfrontaciju doživljavamo kao konflikt i želimo izbjeći iznošenje svog mišljenja/doživljaja ako je u suprotnosti s mišljenjem/doživljajem našeg sugovornika
- u komunikaciji s nekim osobama uvijek znamo što treba reći, ali tek nakon što je ta osoba otišla i komunikacija se počne odvijati u našim mislima
- komunikacija s nekim ljudima izgleda kao napisani obrazac koji se ponavlja sa svakim susretom i prekida ili stvara nelagodu čim pokušamo promijeniti obrazac
- zašto nas bolje pokreće kritika od kvalitetne povratne informacije
- zašto nas kritika blokira u djelovanju i komunikaciji
- zašto radije dajemo kritiku umjesto kvalitetne povratne informacije
- znamo ili ne znamo kada netko komunicira laž
- osjećamo nelagodu/tremu prije javnog nastupa (prezentacije/ispita/razgovora za posao...) i što nam je činiti...
Primjera iz svakodnevnog života o uspješnoj ili neuspješnoj komunikaciji svakako ima onoliko koliko ima i živih osoba koje sudjeluju u komunikaciji no svakako je lakše navesti cilj nego sve situacije u kojima prepoznajemo da je komunikacija "otišla u krivom smjeru", a CILJ je uspješna i učinkovita komunikacija.
Riječi "uspješna" i "učinovita" mogu izazvati i oprez jer netko tko vješto manipulira svako će "uspješnom i učinkovitom" nazvati onu komunikaciju koja je za tu osobu postigla cilj bez obzira kako se ona druga strana u komunikaciji nakon svega osjeća stoga je CILJ našeg komunikacijskog treninga uspješna i učinkovita asertivna komunikacija koja podrazumijeva "ja" poruke i povratnu informaciju.

Nakon teorijskog dijela započinjemo praktični dio.

Praktični dio sastoji se od simuliranih životnih situacija kroz koje ćemo vježbom i treningom usvajati KAKO:
- utjecati na svoje tijelo, disanje, glas i emocije u, za nas, izazovnim komunikacijskim situacijama
- uskladiti neverbalno, paraverbalno i verbalno s cjelovitom porukom koju želimo isporučiti sugovorniku/sugovornicima/publici
- integrirati svoje emocije i vladati njima u izazovnim komunikacijskim situacijama
- primjeniti asertivnu (asertivnost: optimalno ponašanje koje se nalazi između pasivnosti i agresije) komunikaciju u izazovnim komunikacijskim situacijama
- izreći svoje mišljenje bez straha da ćemo time nekoga uvrijediti
- usvojiti i osvijestiti komunikaciju koja ne nosi uvredu kao informaciju
- usvojiti razlike između konfrontacije i konflikta
- isporučiti "ja" poruku
- isporučiti povratnu informaciju umjesto kritike
- komunicirati kada smo izloženi kritici
- komunicirati kada nam netko nameće osjećaj krivnje
- komunicirati kada osjećamo da netko koristi manipulaciju za postizanje svog cilja
- komunicirati kada je druga strana u intenzivnoj emociji
- prepoznati psihološke igre u komunikaciji i izbjeći zamku igranja "dobro uhodanih" uloga

Cilj praktičnog dijela je uvježbati usvojeno teorijsko znanje i početi ga prakticirati u svakodnevnoj privatnoj i poslovnoj komunikaciji.

Zašto je toliko važan praktičan dio ako smo razumjeli teorijski dio?
Iako smo na mentalnoj razini usvojili kako i zašto razmjenjujemo poruke s drugima (na neverbalnoj, paraverbalnoj i verbalnoj razini) naše tijelo, glas, misli i emocije i dalje se odazivaju na usvojene obrasce mišljenja i ponašanja.
Iz tog razloga potreban nam je praktičan trening kako bismo terojski dio usvojili i na iskustvenoj razini.

Idi na UPISI
© 2018 Studio KUBETA, obrt za poslovne usluge, vl. Simona Dimitrov Palatinuš, Žerjavićeva 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti